top of page

 Kuulammen koulun 9. luokan kuvataiteen valinnaisryhmän näyttely 

Kuulammen koulun oppilaat perehtyivät Kyllikki Salmenhaaraan henkilönä, taiteilijana ja opettajana. Salmenhaaran teoksia ja oppeja käytettiin monin tavoin oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtana.

 

Kyllikki Salmenhaaran rooli keramiikan materiaaliopin kehittäjänä huomioitiin tekemällä lasite- ja engobekokeita, joiden tuloksia sovellettiin omissa keramiikkatöissä. Salmenhaaran taidokkuus dreijaajana ymmärrettiin kokeilemalla itse dreijaamista.

 

Oppilaat tekivät omia versioitaan Salmenhaaran ”kietaisuista” tekemällä levytekniikalla viestikääröjä omine salattuine viesteineen tai avoimine julistuksineen. Kyllikki Salmenhaaran taideteosten muotokieli omaksuttiin pyrkimällä tuottamaan samoja muotoja omissa töissä.

 

Teokset on tuotu omaan näyttelyynsä Kyllikki Salmenhaaran ja Anna Matinlaurin näyttelyn yhteyteen - Kyllikki Salmenhaaran vaikutus jatkuu sukupolvelta toiselle.

“Kyllikki Salmenhaaran taideteosten muotokieli omaksuttiin pyrkimällä tuottamaan samoja muotoja omissa töissä."

Juustomeijerissä jatkuu Kyllikki Salmenhaaran perintö Anna Matinlaurin ja kuvataiteenopettaja Aija Veikkolan vetämän keramiikkatyöpajan satona.
bottom of page